For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
EmoReco is een app die mensen helpt om hun emotieherkenningsvaardigheden te trainen. De EmoReco App is vanaf Juni 2016 beschikbaar in de appstore van Android en Apple. De EMORECO app is een leuke en makkelijke manier om jezelf te testen en te trainen in het herkennen van emoties. Ook biedt de app extra informatie over emoties en emotionele ontwikkeling.

Waarom is emotieherkenning belangrijk in het leven?

Emotie herkenning is een cruciaal element van emotionele intelligentie. Uit tal van eerder onderzoek blijkt dat het herkennen van emoties op gezichten een van de belangrijkste vaardigheden voor een goede omgang met anderen is. Aan de Universiteit van Amsterdam is hierover veel expertise ontwikkeld. Het herkennen van emoties is van belang voor iedereen die met andere mensen te maken heeft, in het werk, maar ook in persoonlijke relaties. Voor iedereen die wil weten in hoeverre hij of zij daar goed in is, of die hierin wil trainen is de EmoReco (Emotion Recognition) app ontwikkeld.

Onderzoek

De EmoReco app staat centraal in een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam onder leerkrachten van basis scholen. Het herkennen van emoties is ook van belang voor leerkrachten en lijkt een belangrijke basis voor het ontwikkelen van een goede relatie met kinderen en het vermogen om kinderen te laten luisteren en te kunnen be├»nvloeden. In een klas vol met drukke kinderen is het herkennen van emoties soms een lastige opgave en in de opleiding wordt hier weinig aandacht aan besteed. Niet iedereen is er even goed in of heeft daar evenveel aandacht voor.

We voeren momenteel een onderzoek uit naar de effecten van het spelen van de EmoReco app bij leerkrachten (in opleiding) op de basis school. Het onderzoek is al gestart maar leerkrachten en leerkachten in opleiding kunnen zich nog steeds opgeven.

Oproep

Bent U leerkracht op een basisschool of ben je nog student maar al werkzaam op een basisschool dan kan je nu meedoen met ons onderzoek naar de EmoReco app. Geef je op voor onderzoek door een mailtje te sturen naar mailto:emoreco-fmg@uva.nl

Contact

Mocht u vragen hebben over EmoReco-app, neem dan contact op met Agneta Fischer. 

Prof. dr. A.H. (Agneta) Fischer

Executive Staff

Decanen